axudas e subvencións

Programa Inviste do IGAPE

O obxectivo do Programa Inviste do IGAPE é estimular a posta en marcha de proxectos de inversión empresarial en Galicia, coa finalidade principal de dinamizar a actividade económica e potenciar o mantemento e creación de emprego e innovación coa posta en marcha de novas iniciativas empresariais.

A quen se destina?

Pequenas e medianas empresas, independientemente da sua forma xurídica.

Incluidas as persoas físicas, agrupacións de personas físicas ou xurídicas, públicas ou privadas, comunidades de benes ou calquera outro tipo de unidade económica ou patrimonio, que leven a cabo unha inversión nun centro de traballo localizado en Galicia.

Que proxectos e gastos son subvencionables?

 • Proxectos de inversión empresarial xerais:
  • Inversións en activos fixos como a creación dun novo establecemento, ampliación de capacidade dun establecemento existente, diversificación da produción dun establecemento, e cambio fundamental no proceso global de producción do produto.
  • Os proxectos deberán ter un importe de inversión subvencionable igual ou superior a 50.000 € e non superior a 900.000 €.
  • A porcentaxe de axuda non excederá do 35% no caso das microempresas e pequenas empresas e do 25% no caso das medianas empresas.
 • Proxectos de inversión en equipamento productivo:
  • Serán subvencionables as inversións en activos fixos que impliquen unha ampliación de capacidade dun establecemento existente.
  • Os proxectos deberán ter un importe de inversión subvencionable igual ou superior a 25.000 € e non superior a 900.000 €.
  • A porcentaxe de axuda non excederá do 30% no caso de pequenas empresas e do 20% no caso das medianas empresas.

No caso de proxectos cunha inversión igual ou superior a 500.000 € podrán solicitar un préstamo parcialmente reembolsable. Este podrá cubrir ata o 75% da inversión.

Prazo de presentación

Aberto, ata o 31 de outubro do 2023.

Cómo solicitala?

Se estás interesado/a no Programa Inviste del IGAPE IG408A, contacta agora con nós a través de info@alberteasesores.com

En que máis che podemos axudar? Descúbreo

×