Programa Inviste do IGAPE

axudas e subvencións Programa Inviste do IGAPE O obxectivo do Programa Inviste do IGAPE é estimular a posta en marcha de proxectos de inversión empresarial en Galicia, coa finalidade principal de dinamizar a actividade económica e potenciar o mantemento e creación de emprego e innovación coa posta en marcha de novas iniciativas empresariais. A quen […]

Bonos Talento Empresa

axudas e subvencións Bonos Talento Empresa Os Bonos Talento Empresa destínanse á realización de proxectos formativos de curta duración que teñen como obxectivo mellorar as capacidades das empresas e contribuir ao desenvolvemento profissional dos seus cadros de persoal. A quen se destinan? Microempresas e pequenas empresas, así como entidades do terceiro sector da acción social, […]